Νέα & Ανακοινώσεις

Άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας και διασυνοριακής μεταφοράς των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) και λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 10 και 11 του ν. 4680/2020